Douglas Edwards"Autumn Shoreline"
Oil on Canvas
60 x 40

Return to Previous Page